A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Základní informace


Úřední název

A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Arocha

IČO

26552388

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Telefon

+420 775042221

E-mail

psvetlik@arocha.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dobré

Část obce

Dobré

Číslo popisné

85

PSČ

51793

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052