Akademie věd České republiky

Základní informace


Úřední název

Akademie věd České republiky

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AVCR

IČO

60165171

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 221403374

E-mail

posta@kav.cas.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Národní

Číslo popisné

1009

Číslo orientační

3

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010