AGRO Konárovice s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AGRO Konárovice s.r.o.

IČO

61675946

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 702064910

E-mail

daniel.jirka@post.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Budíkov

Část obce

Budíkov

Číslo popisné

25

PSČ

39601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ