Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Základní informace


Úřední název

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AOPK

IČO

62933591

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 951421242

Telefon 2

+420 951421184

WWW

http://www.nature.cz

E-mail

aopkcr@nature.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Chodov

Ulice

Kaplanova

Číslo popisné

1931

Číslo orientační

1

PSČ

14800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Životní prostředí