Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská

Základní informace


Úřední název

Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská

IČO

65997981

DIČ

CZ65997981

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 602181199

WWW

www.prednilabska.cz

E-mail

recepce@prednilabska.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Špindlerův Mlýn

Část obce

Přední Labská

Číslo popisné

43

PSČ

543 51

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Rekreace, kultura a náboženství