Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Základní informace


Úřední název

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

IČO

71377999

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 296342500

WWW

www.czechinvest.org

E-mail

podatelna@czechinvest.org

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Štěpánská

Číslo popisné

567

Číslo orientační

15

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti