AMICA CENTRUM s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AMICA CENTRUM s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/amicacentrum

IČO

18233392

DIČ

CZ18233392

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 354415140

E-mail

LDN@amica-centrum.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Cheb

Část obce

Cheb

Ulice

Na Vyhlídce

Číslo popisné

1854

Číslo orientační

20

PSČ

35002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ041

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstsociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče