Antidopingový výbor ČR

Základní informace


Úřední název

Antidopingový výbor ČR

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ADVCR

IČO

70101884

DIČ

70101884

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 233381602

E-mail

info@antidoping.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 7

Ulice

Za Císařským mlýnem

Číslo popisné

1063

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Bankovní spojení


Číslo účtu

1032071

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZabezpečování antidopingového programu ČR