ALBA WASTE a.s.

Základní informace


Úřední název

ALBA WASTE a.s.

IČO

24791075

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 605201156

E-mail

zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vinohrady

Ulice

Mánesova

Číslo popisné

1175

Číslo orientační

48

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstPodnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady