Alois Vokurka

Základní informace


Úřední název

Alois Vokurka

IČO

40058441

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Telefon

+420 775437017

E-mail

lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Svrkyně

Část obce

Svrkyně

Číslo popisné

84

PSČ

25264

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstSilniční doprava, opravy vozidel, obchod a služby