ADRA, o.p.s.

Základní informace


Úřední název

ADRA, o.p.s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/adra

IČO

61388122

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Telefon

+420 734795306

E-mail

adra@adra.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Jinonice

Ulice

Markova

Číslo popisné

600

Číslo orientační

6

PSČ

15800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

ADRA, o.p.s.

Číslo účtu

33243324

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstHumanirární a rozvojová činnost