Adriana Rešlová

Základní informace


Úřední název

Adriana Rešlová

IČO

75344769

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Telefon

+420 603986144

E-mail

hadriana@email.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Potštejn

Část obce

Brná

Číslo popisné

15

PSČ

51743

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost
Životní prostředí