Alad CZ s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Alad CZ s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AladCZ

IČO

28702484

DIČ

CZ28702484

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 739081489

E-mail

j.speta@pmadvisory.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Česká Lípa

Část obce

Česká Lípa

Ulice

Pod Holým vrchem

Číslo popisné

358

PSČ

47001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéststrojírenství