AGROS-Kojice, spol. s r.o.

Základní informace


Úřední název

AGROS-Kojice, spol. s r.o.

IČO

49815768

DIČ

CZ49815768

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 466985126

E-mail

agros@agroskojice.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kojice

PSČ

53312

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Bankovní spojení


Název účtu

ČSOB Pardubice

Číslo účtu

105085274

Kód banky

0300

IBAN

CZ30 0300 0000 0001 0508 5274

SWIFT

CEKOCZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZemědělská prvovýroba