Agentura STUDENT s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Agentura STUDENT s.r.o.

IČO

25114841

DIČ

CZ25114841

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 777774552

Telefon 2

+420 777836213

WWW

www.student.cz

E-mail

kuchar@student.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Chodov

Ulice

Hráského

Číslo popisné

2231

Číslo orientační

25

PSČ

14800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka a.s.

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

8777170267

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti

Druh relevantní činnosti


Jiný - nutno uvéstAgentura práce