Advien tender s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Advien tender s.r.o.

IČO

29315719

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 731130295

E-mail

steinbauer@advientender.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Staré Brno

Ulice

Bezručova

Číslo popisné

81

Číslo orientační

17a

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ