AGRA Brtnice, a.s.

Základní informace


Úřední název

AGRA Brtnice, a.s.

IČO

47904968

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 777265245

E-mail

agrabrtnice@agrabrtnice.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brtnice

Část obce

Brtnice

Ulice

Horní Město

Číslo popisné

460

PSČ

58832

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063