Agropodnik Mašovice, a.s.

Základní informace


Úřední název

Agropodnik Mašovice, a.s.

IČO

13693476

DIČ

CZ13693476

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 605235261

E-mail

nechvatal@agpmasovice.eu

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Mašovice

Část obce

Mašovice

Číslo popisné

154

PSČ

66902

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

Agropodnik Mašovice

Číslo účtu

6810741

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZemědělství