AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.

Základní informace


Úřední název

AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.

IČO

26628783

Právní forma

Spolek

Telefon

+420 774720720

E-mail

office@jtak.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Podolí

Ulice

Na hřebenech II

Číslo popisné

1062

PSČ

14700

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvésttělovýchova, sport

Druh relevantní činnosti


Jiný - nutno uvésttělovýchova, sport