AKROBRAB s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AKROBRAB s.r.o.

IČO

04492161

DIČ

CZ04492161

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 737034558

E-mail

krajcigr@akrobrab.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ledeč nad Sázavou

Část obce

Ledeč nad Sázavou

Ulice

28. října

Číslo popisné

465

PSČ

58401

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost