Registrace dodavatele

Pokud registrujete subjekt do systému NEN, musíte vyplnit a podepsat dokument Registrační formulář (ke stažení v Provozní dokumentaci nebo níže v bloku Dokumenty ke stažení) platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Zahraniční subjekty, které nemají možnost tímto elektronickým podpisem dokument podepsat, musí uvést důvod.

Jak získat elektronický podpis naleznete v Často kladených dotazech.

Více informací o podmínkách registrace a přístupu do systému NEN naleznete v Provozním řádu.

Pro ověření, zda jste již v systému NEN registrovaní, nahlédněte do Registru dodavatelů.