Hydrogeologický průzkum ve woredách Dale, Bona Zuriya a Bensa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Hydrogeologický průzkum ve woredách Dale, Bona Zuriya a Bensa

Systémové číslo NEN

N006/18/V00001066

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-003754

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00001066

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 02. 2018 14:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 03. 2018 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka na služby je vypisována v rámci projektu zaměřeného na zlepšení dostupnosti vody a sanitačních zařízení v Etiopii. Cílem projektu je zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny obyvatele vybraných kebelí zóny Sidama. Předmětem plnění zakázky jsou především služby zahrnující zhotovení pěti hydrogeologických průzkumných vrtů ve woredách Dale, Bona Zuriya a Bensa. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také provedení a vyhodnocení výsledků hydrodynamických zkoušek a rozborů kvality vody pro nastavení optimálního režimu čerpání s ohledem na dlouhodobě udržitelné využívání vrtů. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71351730-9

Název z číselníku NIPEZ

Geologický průzkum

Kód z číselníku CPV

71351730-9

Název z číselníku CPV

Geologický průzkum

Textové pole pro popis místa plnění

Etiopie

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGeologický průzkum71351730-9Geologický průzkum

Místo plnění


CZ ZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

45446-2018

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 14:39Uveřejnění účastníků
Detail01. 04. 2019 16:27Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 03. 2019 13:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 04. 2018 09:58Uveřejnění účastníků
Detail19. 04. 2018 09:58Uveřejnění výsledku
Detail19. 04. 2018 09:39Uveřejnění účastníků
Detail26. 03. 2018 16:21Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 02. 2018 14:58Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail01. 02. 2018 14:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


21. 03. 2018 19:0026. 03. 2018 03:09F2018-009087Oznámení o výsledku zadávacího řízení
30. 01. 2018 16:0001. 02. 2018 14:00F2018-003754Oznámení o zahájení zadávacího řízení