Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

16. 07. 2020 14:46

Uveřejnění

Uveřejnění o zrušení

Detail uveřejnění zrušení


Datum a čas rozhodnutí o zrušení

15. 07. 2020 07:00

Ustanovení §

§ 170 ZZVZ

Odůvodnění

Zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci.

Bližší specifikace odůvodnění

V souladu s ustanovením § 170 ZZVZ a s výhradou uvedenou v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, se zadavatel rozhodl předmětné zadávací řízení na na tuto sektorovou veřejnou zakázku zrušit.