Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin - průzkumné práce

Základní informace


Název zadávacího postupu

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin - průzkumné práce

Systémové číslo NEN

N006/18/V00001186

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-005531

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00001186

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 100 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 02. 2018 13:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 03. 2018 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina podzemní vody také v okolních vrtech a studních. Důvodem je vyloučení rizika negativního ovlivnění zdrojů podzemní vody v okolí lokality „Rujnica“ další případnou exploatací. Budou odebrány vzorky pro provedení laboratorních analýz. Získaná data budou využita pro zpracování numerických modelů energetické bilance zájmového území a specifikaci scénářů jeho možného využití. Optimální scénář bude následně zpracován podrobně. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71351000-3

Název z číselníku NIPEZ

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Kód z číselníku CPV

71351000-3

Název z číselníku CPV

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Textové pole pro popis místa plnění

Bosna a Hercegovina

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2018/S 034-074036

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 01. 2022 07:50Uveřejnění účastníků
Detail06. 05. 2021 10:56Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail30. 03. 2021 19:35Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 03. 2020 16:46Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 03. 2020 15:01Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail13. 03. 2020 18:24Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail04. 11. 2019 11:17Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail12. 09. 2019 16:46Uveřejnění účastníků
Detail12. 09. 2019 16:46Uveřejnění výsledku
Detail26. 03. 2019 16:43Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


15. 02. 2018 11:0019. 02. 2018 02:00F2018-005531Oznámení o zahájení zadávacího řízení