Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Systémové číslo NEN

N006/18/V00001370

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-009174

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00001370

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

11 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

31. 05. 2018 12:00

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 03. 2018 14:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 05. 2018 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody. Jedná se o plnění pouze části celkového projektu, konkrétně o realizaci následujících aktivit: 1.1.3. Dodávka, instalace a zkušební provoz solárních systémů a kolektorů pro ohřev teplé vody 1.1.4. Zkušební provoz 1.1.5. Individuální školení koncových příjemců v užívání solárních systémů 1.2.2. Medializace výstupů projektu Tyto aktivity jsou klíčové pro dosažení výstupů projektu specifikovaných v projektovém dokumentu jako výstup 1.1. Funkční a udržitelné solární systémy ve vybraných domácnostech a výstup 1.2 Zvýšené povědomí o obnovitelných zdrojích energie a jejich konkrétním využití. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace č. 1a, 1b a 2, které definují technickou specifikaci dodávaných solárních systémů, jednotlivé příjemce a závazný postup realizace dodávky.

Kód z číselníku NIPEZ

09331200-0

Název z číselníku NIPEZ

Solární fotovoltaické moduly

Kód z číselníku CPV

09331200-0

Název z číselníku CPV

Solární fotovoltaické moduly

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivé domy menšinových navrátilců v západní Bosně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMěřící a řídící zařízení38424000-3Měřící a řídící zařízení
DetailRozvodné potrubí a příslušenství44163160-9Rozvodné potrubí a příslušenství
DetailInstalace a montáž solárních zařízení09332000-5Instalace a montáž solárních zařízení
DetailSolární kolektory pro výrobu tepla09331100-9Solární kolektory pro výrobu tepla
DetailSolární fotovoltaické moduly09331200-0Solární fotovoltaické moduly

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 15:21Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2022 14:49Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2022 14:48Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2022 14:47Uveřejnění o zrušení
Detail04. 06. 2018 19:13Uveřejnění o zrušení
Detail31. 05. 2018 14:00Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail05. 04. 2018 13:01Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail04. 04. 2018 22:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 04. 2018 18:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 03. 2018 15:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


31. 05. 2018 21:0004. 06. 2018 02:00F2018-018033Oznámení o výsledku zadávacího řízení
22. 03. 2018 13:3126. 03. 2018 03:07F2018-009174Oznámení o zahájení zadávacího řízení