Administrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Administrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy

Systémové číslo NEN

N006/18/V00004053

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00004053

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

800 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 04. 2018 10:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 04. 2018 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jitka

Příjmení

Ohanková

E-mail

jitka.ohankova@cuzk.cz

Telefon 1

+420 577577732

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby obsahující zpracování a předložení žádosti o podporu v rámci 100. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OPŽP v rozsahu a specifikaci dle aktuálních Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020, zpracování a předložení žádosti o podporu z prostředků programu NZÚ. Předmětem plnění je dále příprava a zpracování organizačně právní a technické části zadávací dokumentace a zajištění organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručenými úsporami energie. Výběrové řízení bude vedeno formou jednacího řízení s uveřejněním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedeno v příloze č. 1 této Výzvy – Návrh příkazní smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

75100000-7

Název z číselníku NIPEZ

Administrativní služby

Kód z číselníku CPV

75100000-7

Název z číselníku CPV

Administrativní služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele a dodavatele.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailAdministrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy75100000-7Administrativní služby
DetailAdministrace projektu KÚ pro Zlínský kraj – Rekonstrukce budovy71314300-5Poradenství v oblasti energetické účinnosti

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 15:13Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 09. 2022 15:07Uveřejnění účastníků
Detail19. 09. 2022 15:07Uveřejnění výsledku
Detail19. 09. 2022 15:04Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 03. 2022 14:51Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 03. 2022 14:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění28. 03. 2022 14:54Ing. Jakub Ludvík
Detail09. 03. 2021 13:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 02. 2020 09:15Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail01. 03. 2019 10:27Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 04. 2018 16:12Uveřejnění účastníků

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.