Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

27. 03. 2019 15:38

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


20181 385 800,001 385 800,00