Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi

Systémové číslo NEN

N006/18/V00007548

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00007548

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

35 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 06. 2018 17:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 06. 2018 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

V rámci plnění předmětu zakázky zhotovitel provede rekultivaci skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi v Moldavsku a další související činnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45112320-4

Název z číselníku NIPEZ

Rekultivační práce

Kód z číselníku CPV

45112320-4

Název z číselníku CPV

Rekultivační práce

Textové pole pro popis místa plnění

Cişmichioi v Moldavsku

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPřemisťování zeminy45112500-0Přemisťování zeminy
DetailRekultivační práce45112320-4Rekultivační práce
DetailVýstavba skládek odpadů45222110-3Výstavba skládek odpadů
DetailSledování, monitorování znečišťujících látek90740000-6Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 14:55Uveřejnění účastníků
Detail20. 03. 2020 11:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 03. 2020 11:44Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail06. 11. 2019 13:35Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail27. 03. 2019 15:38Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 12. 2018 16:13Uveřejnění účastníků
Detail17. 12. 2018 16:13Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2018 09:29Uveřejnění účastníků
Detail05. 12. 2018 09:29Uveřejnění výsledku
Detail24. 07. 2018 17:05Uveřejnění účastníků