Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

27. 03. 2019 16:20

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


20186 012 740,006 012 740,00