Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Systémové číslo NEN

N006/18/V00016612

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-029134

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00016612

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 08. 2018 11:24

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 10. 2018 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jan

Příjmení

Matejsek

E-mail

jan.matejsek@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257043911

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění jsou sanační práce v saturované a nesaturované zóně spočívající v odtěžbě kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, čerpání kontaminované podzemní vody a její dekontaminace, sanace saturované zóny, sanační monitoring a postsanační monitoring. Součástí je rovněž vybudování sanačních drenáží pro sanaci podzemních vod. Při sanaci podzemních vod budou využity metody ISCO. Zadavatel stanovuje jako závaznou obchodní podmínku, že uchazeč musí stanovit nabídkovou cenu tak, aby její výše bez DPH nebyla vyšší než 48 000 000 Kč.

Kód z číselníku NIPEZ

90733900-3

Název z číselníku NIPEZ

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Kód z číselníku CPV

90733900-3

Název z číselníku CPV

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailČištění nebo sanace znečištěných podzemních vod90733900-3Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2018/S 163-372696

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:42Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail08. 03. 2022 07:44Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 03. 2021 13:22Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 03. 2020 10:38Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail25. 01. 2019 11:09Uveřejnění účastníků
Detail25. 01. 2019 11:09Uveřejnění výsledku
Detail25. 01. 2019 11:06Uveřejnění poddodavatelů
Detail25. 01. 2019 11:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 09. 2018 14:54Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 09. 2018 14:51Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 08. 2018 14:2027. 08. 2018 02:04F2018-029134Oznámení o zahájení zadávacího řízení