Komplexní analýza možností legislativních zvýhodnění zaměstnavatelských organizací uplatňujících v praxi politiku rovnosti žen a mužů a dalších změn a opatření k zajištění rovnosti v odměňování žen a mužů v ČR - II

Základní informace


Název zadávacího postupu

Komplexní analýza možností legislativních zvýhodnění zaměstnavatelských organizací uplatňujících v praxi politiku rovnosti žen a mužů a dalších změn a opatření k zajištění rovnosti v odměňování žen a mužů v ČR - II

Systémové číslo NEN

N006/18/V00020308

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00020308

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 09. 2018 14:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2018 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Zichová

E-mail

barbora.zichova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192890

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této zakázky je analýza stávajících legislativních i nelegislativních nástrojů a opatření v oblasti odměňování žen a mužů a pracovně právní legislativy z hlediska genderu v souvislosti s možnostmi zvýhodnění zaměstnavatelských organizací a následné vytvoření odborného a komplexního návrhu praktických a účelných opatření legislativního i nelegislativního rázu, která budou v praxi fungovat jako tzv. incentivy pro zaměstnavatelské organizace k reálnému a kvalitnímu uplatňování a k dlouhodobému udržení politiky rovnosti žen a mužů, včetně uplatňování genderové rovnosti v oblasti odměňování (např. daňová zvýhodnění, zapojení uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže do kritérií kvalifikace při veřejných zakázkách apod.). Výsledkem analýzy bude konkrétní návrh souboru změn ve výše uvedeném smyslu, včetně popisu jejich zajištění.

Kód z číselníku NIPEZ

71241000-9

Název z číselníku NIPEZ

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Kód z číselníku CPV

71241000-9

Název z číselníku CPV

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStudie proveditelnosti, poradenství, analýza71241000-9Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 09. 2018 14:08Uveřejnění zadávacích podmínek