Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2019

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2019

Systémové číslo NEN

N006/18/V00027183

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-043975

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00027183

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 12. 2018 02:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 01. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Rostislav

Příjmení

Poláček

Funkce/pracovní pozice

referent

E-mail

Rostislav.Polacek@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122190

Fax

+420 267126190

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je zadavatelem vypsána za účelem uzavření smlouvy na dodávky diskových polí, včetně instalačních a konfiguračních prací, a poskytování podpory pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí.

Kód z číselníku NIPEZ

30233141-1

Název z číselníku NIPEZ

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Kód z číselníku CPV

30233141-1

Název z číselníku CPV

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění Veřejné zakázky jsou sídla resortních organizací MŽP - viz ZD (článek 4. odst. 4.2)

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 19:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 03. 2023 13:17Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022.
Detail21. 03. 2023 13:15Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 03. 2022 15:54Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 03. 2022 15:53Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny 2021 Pořízení diskových polí pro rezort v 2019.pdf.
Detail23. 03. 2021 15:25Došlo k uveřejnění dokumentu VSUC - Pořízení diskových polí pro rezort v 2019.pdf.
Detail24. 02. 2020 10:39Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019.
Detail24. 02. 2020 10:36Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail21. 06. 2019 02:09Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail19. 06. 2019 10:25Uveřejnění písemné zprávy

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 06. 2019 11:2921. 06. 2019 02:04F2019-020473Oznámení o výsledku zadávacího řízení
17. 12. 2018 15:1120. 12. 2018 02:06F2018-043975Oznámení o zahájení zadávacího řízení