Pořízení serverů pro resort MŽP v roce 2019

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení serverů pro resort MŽP v roce 2019

Systémové číslo NEN

N006/18/V00030445

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-008830

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00030445

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 03. 2019 02:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 06. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Hochová

Funkce/pracovní pozice

vrchní ministerský rada

E-mail

Katerina.Hochova@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122386

Fax

+420 267126386

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky serverů, včetně instalačních a konfiguračních prací (je-li to v daném případě relevantní), a poskytování 5 leté záruky výrobce (včetně záručního servisu) pro zadavatele a pověřující zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

48820000-2

Název z číselníku NIPEZ

Servery

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

48820000-2

Název z číselníku CPV

Servery

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla zadavatele a pověřujících zadavatelů (blíže viz zadávací dokumentace).

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailServery48820000-2Servery

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 02. 2024 15:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 03. 2023 13:05Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022.
Detail20. 03. 2023 13:04Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 03. 2022 12:16Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 03. 2022 12:15Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2021.
Detail22. 01. 2021 16:26Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail22. 01. 2021 16:25Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 07. 2020 07:43Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail04. 05. 2020 20:08Uveřejnění písemné zprávy
Detail04. 05. 2020 02:23Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 04. 2020 13:3204. 05. 2020 02:17F2020-015267Oznámení o výsledku zadávacího řízení
06. 05. 2019 15:1409. 05. 2019 02:09F2019-015271Oprava
26. 04. 2019 14:0129. 04. 2019 02:26F2019-014071Oprava
24. 04. 2019 16:1429. 04. 2019 02:24F2019-013540Oprava
09. 04. 2019 16:0712. 04. 2019 02:07F2019-011636Oprava
05. 04. 2019 16:4108. 04. 2019 02:17F2019-011219Oprava
18. 03. 2019 13:2721. 03. 2019 02:04F2019-008830Oznámení o zahájení zadávacího řízení