Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD (VZMR)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD (VZMR)

Systémové číslo NEN

N006/18/V00030727

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00030727

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 12. 2018 15:56

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 02. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Ingerová

E-mail

petra.ingerova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192692

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele (MPSV a ÚMPOD) a to konkrétně zajištění překladů zpráv, analýz, informačních a dalších materiálů pro potřeby jednání se zahraničními partnery a za účelem splnění závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích a z mezinárodních smluv, zajištění překladů analýz, zpráv a studií vzniklých v zahraničí a dále tlumočení během jednání se zahraničními partnery v ČR i v zahraničí a tlumočení na mezinárodních konferencích. Zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb se bude týkat 2 kategorií jazyků: 1. kategorie: angličtina, němčina, francouzština, španělština, polština, ukrajinština 2. kategorie: všechny ostatní jazyky Překladatelské a tlumočnické služby se budou týkat následujících oblastí specializace: - Státní a veřejná správa; - Zaměstnanost a sociální ochrana; - Rovné příležitosti, zejména žen a mužů; - Rodinná politika; - Sociálně-právní ochrana dětí vč. dokumentů v rámci otevřených případů řešených Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí - Mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce; - Evropská unie; - Právo; - Obchod; - Ekonomie; - Sociální zabezpečení (vč. lékařské posudkové služby) Součástí předmětu plnění veřejné zakázky mohou být zadavatelem požadovány v případě: překladatelských služeb, které kromě samotného překladu textu mohou (bude-li tak objednavatelem požadováno v dílčí objednávce) zahrnovat rovněž: a) korektury, b) revize rodilými mluvčími; c) ověřování notářské a soudní; d) expresní překladatelské služby tlumočnických služeb a) všechny typy tlumočení, tj. simultánní a konsekutivní - během pracovních schůzek a konferencí v České republice i v zahraničí, b) a dále zajištění tlumočnickou technikou (vč. dopravy, montáže, technické asistence). Předmět plnění je zadavatelem definován jako maximální, nejvýše přípustný rozsah poskytovaných služeb. Předmět plnění je specifikován také v Návrhu rámcové smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

79530000-8

Název z číselníku NIPEZ

Překladatelské služby

Kód z číselníku CPV

79530000-8

Název z číselníku CPV

Překladatelské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTlumočnické služby79540000-1Tlumočnické služby
DetailPřekladatelské služby79530000-8Překladatelské služby

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 01. 2019 16:56Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 01. 2019 15:36Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 01. 2019 15:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 01. 2019 15:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 01. 2019 15:41Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail31. 12. 2018 08:06Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 12. 2018 15:56Uveřejnění zadávacích podmínek