Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce k zajištění mobilního prostředku vzdálené elektronické identifikace a autentizace na úrovni záruky „vysoká“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce k zajištění mobilního prostředku vzdálené elektronické identifikace a autentizace na úrovni záruky „vysoká“

Systémové číslo NEN

N006/19/P00000072

Aktuální stav ZP

Zadán

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19P00000072

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 08. 2019 13:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

09. 09. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Obešlová

E-mail

katerina.obeslova@mvcr.cz

Telefon 1

+420 974841729

Předmět


Popis předmětu

Ministerstvo vnitra České republiky, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) v souladu s ustanovením § 33 ZZVZ oznamuje záměr vést předběžnou tržní konzultaci s dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat potenciální dodavatele o svých záměrech a požadavcích v rámci připravované veřejné zakázky, jejíž podstatou je zajištění mobilního prostředku vzdálené elektronické identifikace a autentizace na úrovni záruky „vysoká“. Tento prostředek musí technicky vyhovovat stanovené úrovni záruky dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále také „ZoEI“) a být po technické stránce způsobilý pro následné oznámení prostředku na úrovni „vysoká“ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (známé také jako „eIDAS“). Mobilní prostředek musí z hlediska uživatele vyžadovat pouze mobilní telefon bez dalších technických doplnění (jako například speciální SIM karta). Z hlediska Kvalifikovaného poskytovatele dle ZoEI musí být využívání prostředku transparentní, bez dodatečných nákladů na hardwarové vybavení, či licenčně vázaný software.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 08. 2019 13:00Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.