Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy

Systémové číslo NEN

N006/19/V00002388

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-003920

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00002388

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

150 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 02. 2019 18:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

01. 04. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Tupá

E-mail

katerina.tupa@mmr.cz

Telefon 1

+420 234154052

Telefon 2

+420 731628327

Předmět


Popis předmětu

Nákup mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně v rámci MMR a evropských fondů. Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediálními agenturami, které na základě jasné specifikace Zadavatele naplánují, rezervují a následně nakoupí pro Zadavatele mediální prostor a zajistí nasazení reklamy (inzerce) jak v off-line médiích (TV, rádio, billboard atp.), tak i v on-line médiích (digitální reklama, výkonová digitální reklama a reklama na sociálních sítích). Součástí předmětu plnění je i vyhotovení závěrečné zprávy o realizované mediální kampani, která bude dokládat naplnění cílů a obsahu předmětu plnění dle této smlouvy. Přílohou Zprávy budou kopie realizovaných výstupů (popř. nosiče s kopiemi inzertních výstupů). Pro každý realizovaný inzertní výstup bude uveden zásah v cílové skupině v jednotkách TRP s doložením způsobu výpočtu a zdrojů, ze kterých výpočet vyplývá. Součástí bude také multimediální nosič, na kterém budou zachyceny alespoň dvě ukázky z reálného vysílání TV spotů. Zpráva bude vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, které budou podepsány oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).

Kód z číselníku NIPEZ

79341400-0

Název z číselníku NIPEZ

Reklamní kampaně

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79341400-0

Název z číselníku CPV

Reklamní kampaně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailReklamní kampaně79341400-0Reklamní kampaně

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P19V00002388

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 05. 2023 12:12Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail04. 05. 2023 12:00Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail10. 02. 2021 09:16Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 12. 2019 11:12Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail28. 05. 2019 15:10Uveřejnění písemné zprávy
Detail10. 05. 2019 10:02Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail29. 03. 2019 09:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 03. 2019 08:26Došlo k uveřejnění dokumentu 3 vysvětlení ZD.29. 03. 2019 09:04Ing. Kateřina Tupá
Detail13. 03. 2019 11:55Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 02. 2019 13:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 01. 2019 00:0001. 02. 2019 00:00F2019-003920Oznámení o zahájení zadávacího řízení