Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP

Systémové číslo NEN

N006/19/V00002919

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-005353

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00002919

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 02. 2019 02:07

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 04. 2019 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Hochová

E-mail

Katerina.Hochova@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122386

Fax

+420 267126386

Předmět


Popis předmětu

Zajištění dodávek multifunkčních zařízení formátu A3 pro zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně jejich následné instalace, zprovoznění a integrace, dále zajištění průběžných dodávek servisně-materiálového plnění a dalších souvisejících služeb – např. záruční servis, profylaxe apod. (tato část plnění bude hrazena v rámci ceny za tisk 1 stránky, tzv. „on-click“), dále dodání serverových částí systémů Optical Character Recognition software (včetně poskytnutí případných licencí potřebných pro jejich integraci s dodanými multifunkčními zařízeními; tyto licence budou dodány v rámci dodávky multifunkčních zařízení) spolu s poskytováním jejich bezplatných upgrade/update, bezpečnostních záplat apod. po dobu 1 roku a dále zajištění mimozáručního servisu ve vztahu k dodaným multifunkčním zařízením.

Kód z číselníku NIPEZ

30232100-5

Název z číselníku NIPEZ

Tiskárny a kresliče

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

30232100-5

Název z číselníku CPV

Tiskárny a kresliče

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele a sídla pověřujících zadavatelů - podrobnosti viz zadávací dokumentace k veřejné zakázce vč. příloh.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTiskárny a kresliče30232100-5Tiskárny a kresliče

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 18:36Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 02. 2024 18:35Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny 2023.
Detail12. 02. 2024 18:31Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 03. 2023 12:05Došlo k uveřejnění dokumentu 170243 Dodávka multifunkčních zarizeni (003).pdf.
Detail20. 03. 2023 12:00Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 03. 2022 16:37Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 03. 2022 16:34Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny 2021.
Detail18. 03. 2021 17:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 03. 2021 17:50Došlo k uveřejnění dokumentu VSUC - Dodávka multifunkčních zarizeni.pdf.
Detail14. 02. 2020 09:38Došlo k uveřejnění dokumentu VSUC - Dodávka multif zarizeni.pdf.

Evidence uveřejnění ve VVZ


09. 08. 2019 13:4912. 08. 2019 02:03F2019-027972Oznámení o výsledku zadávacího řízení
27. 03. 2019 22:4101. 04. 2019 02:16F2019-010006Oprava
15. 03. 2019 14:4718. 03. 2019 02:14F2019-008722Oprava
07. 03. 2019 16:0411. 03. 2019 02:13F2019-007833Oprava
22. 02. 2019 15:3725. 02. 2019 02:17F2019-006482Oprava
19. 02. 2019 12:0022. 02. 2019 02:04F2019-005949Oprava
12. 02. 2019 17:1515. 02. 2019 02:03F2019-005353Oznámení o zahájení zadávacího řízení