Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

20. 03. 2020 17:30

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


280775/2019-ČRA20197 714 500,007 714 500,00