Detail

Základní informace


Úřední název

Medsol s.r.o.

IČO

24201596

DIČ

CZ24201596

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Vokovice

Ulice

Lužná

Číslo popisné

591

Číslo orientační

4

PSČ

16000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

7 800 000,00

Nabídková cena bez DPH

7 800 000,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne