Detail

Základní informace


Úřední název

Charita Česká republika

IČO

70100969

Právní forma

Zatím neurčeno

Obec

Praha

Část obce

Nové město

Ulice

Vladislavova 12

PSČ

11000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

6 345 102,00

Nabídková cena bez DPH

5 788 002,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne