Mobilní aplikace NM

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailCertifikát k šifrování nabídekZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ24. 07. 2019 10:10Dokument není zavirovaný
DetailCertifikát k šifrování nabídekCertifikát21. 08. 2019 15:46Dokument není zavirovaný
DetailPísemná zpráva zadavatele.pdfPísemná zpráva zadavatele16. 10. 2019 10:08Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 SoD - Specifikace Díla.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ24. 07. 2019 10:10Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 SoD - Specifikace Díla.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ09. 08. 2019 15:21Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 SoD - Specifikace Díla.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ20. 08. 2019 17:09Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 ZD - Vzor krycího listu nabídky.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ24. 07. 2019 10:10Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ24. 07. 2019 10:10Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ09. 08. 2019 15:21Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ20. 08. 2019 17:09Dokument není zavirovaný

Ostatní dokumenty


Zobrazit detail
DetailZpráva hodnotící komiseBlíže nespecifikovaný dokument15. 10. 2019 14:23Dokument není zavirovaný