Dynamický nákupní systém na „Organizování akcí pro IROP a navazujícího programu“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na „Organizování akcí pro IROP a navazujícího programu“

Systémové číslo NEN

N006/19/V00021962

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-026538

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00021962

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

20 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 08. 2019 09:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

30. 08. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Tupá

E-mail

katerina.tupa@mmr.cz

Telefon 1

+420 234154052

Telefon 2

+420 731628327

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové (zejména technické, personální, organizační - včetně cateringu, logistické, propagační) zajištění akcí pro Zadavatele (konferencí, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání, outdoorových akcí apod.) a soutěží (internetových, vědomostních, outdoorových, sportovních, jednorázových i vícekolových, apod.) na území celé České republiky, jenž povedou k propagaci IROP a navazujících programů.

Kód z číselníku NIPEZ

79952000-2

Název z číselníku NIPEZ

Organizování akcí

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79952000-2

Název z číselníku CPV

Organizování akcí

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOrganizování akcí79952000-2Organizování akcí

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P19V00021962

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 03. 2020 16:26Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail16. 03. 2020 10:39Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail05. 11. 2019 15:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 10. 2019 11:46Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail09. 10. 2019 15:02Uveřejnění aktualizovaných údajů o DNS
Detail07. 10. 2019 16:18Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 09. 2019 16:00Uveřejnění písemné zprávy07. 10. 2019 16:22Ing. Martina Dvořáková
Detail20. 09. 2019 10:49Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail02. 08. 2019 09:10Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail02. 08. 2019 09:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 09. 2019 00:0026. 09. 2019 00:00F2019-033397Oznámení o výsledku zadávacího řízení
30. 07. 2019 00:0002. 08. 2019 00:00F2019-026538Oznámení o zahájení zadávacího řízení