Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služeb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služeb

Systémové číslo NEN

N006/19/V00032903

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00032903

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 11. 2019 09:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 11. 2019 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Zichová

E-mail

barbora.zichova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192890

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření analytického dokumentu „Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služeb“ (dále jen „analýza“). V tomto bude zpracován komplexní návrh nástroje monitoringu procesu deinstitucionalizace sociálních služeb (dále jen „DI“), tedy především identifikace významných ukazatelů a návrhu jejich definice a návrhu metodiky provádění monitoringu s cílem nastavení funkčního nástroje pro průběžné vyhodnocování procesu a výsledků DI v České republice. Bližší požadavky na formát a obsah, resp. na předmět plnění zakázky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy, jež je Přílohou č. 1 Výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

79315000-5

Název z číselníku NIPEZ

Sociální průzkum

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79315000-5

Název z číselníku CPV

Sociální průzkum

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSociální průzkum79315000-5Společenskovědní výzkum

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 11. 2019 09:43Uveřejnění zadávacích podmínek