Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin

Systémové číslo NEN

N006/19/V00033172

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

15. 11. 2019 08:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 2019 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Sylva

Příjmení

Suchá

E-mail

sylva.sucha@vuchs.cz

Telefon 1

+420 583392122

Telefon 2

+420 733324915

Předmět


Popis předmětu

Rekonstrukce posklizňové linky spočívá v náhradě stávající čističky zrnin za novou rotační bubnovou čističku se vzduchovým předčištěním zrnin na vstupu do čističky. Zrno se bude na vstupu do čističky čistit od lehkých částic a prachu. Vzduch od vzduchového předčištění bude sveden do cyklónového odlučovače umístěného z venkovní strany posklizňové linky. Výpad z cyklónového odlučovače bude sveden do velkokapacitních vaků. Na čističce bude odloučeno od čistého kvalitního zrna vhodného k dlouhodobějšímu uskladnění zrno pro krátkodobou spotřebu a odpad v podobě slámy a klasů. Odpad bude odveden mimo halu posklizňové linky do velkokapacitních vaků spolu s výpadem z cyklónového odlučovače. Čisté zrno je dopravováno redlerem a elevátorem do stávajícího podjezdného zásobníku v hale posklizňové linky. Zrno pro krmení je dopravováno elevátorem mimo halu, do přistaveného dopravního prostředku. Ve stávajícím příjmovém koši bude vyměněn příjmový redler, na který bude navazovat elevátor a dále redlerový dopravník pro dopravu zrnin do čističky zrnin. Redlerové dopravníky i elevátory budou uzavřené dopravní systémy s přechody hermeticky utěsněnými proti prašnosti. Stavební úpravy a udržovací práce objektu sestávají z těchto částí: - odstranění stávající podezdívky z pálených cihel - provedení nové podezdívky z betonových tvárnic na výšku 1,25 m. - výměna technologie. Nová podezdívka bude provedena z betonových prolévacích tvárnic šířky 400mm, které budou vyarmovány a spřaženy pomocí trnů se stávající betonovou podlahou. Součástí dodávky bude kompletní sada sít na čištění pšenice, ječmene a řepky. Základní technické parametry: výkon předčističky zrnin 25 t / hod výkon dopravních cest 20 t / hod ventilátor – objem odcházející vzdušniny 6.000 m3 / hod odlučovací zařízení cyklonový odlučovač s turniketem emisní koncentrace TZL max. 50 mg / Nm3 Detailní řešení je součástí technické dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

42212000-5

Název z číselníku NIPEZ

Stroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

42212000-5

Název z číselníku CPV

Stroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny42212000-5Stroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 12. 2019 11:31Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 11. 2019 08:03Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.