Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi

Základní informace


Název zadávacího postupu

Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi

Systémové číslo NEN

N006/20/S00000006

Aktuální stav ZP

Neukončen

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-041426

Druh zadávacího postupu

Užší soutěž o návrh

Specifikace zadávacího řízení

Soutěž o návrh

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

10. 02. 2021 22:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

15. 01. 2021 14:00

Lhůta pro podání návrhů

05. 03. 2021 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Miroslav

Příjmení

Šašek

E-mail

miroslav.sasek@praha22.cz

Telefon 1

+420 271071832

Předmět


Popis předmětu

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů. Cílem soutěže je najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha 22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného prostranství. Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 60 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. Požadavky na řešení předmětu soutěže jsou definovány přílohou P.01 Zadání a stanovují se jako doporučené. Řešení aspektů předmětu soutěže neuvedených v příloze P.01 je ponecháno na invenci účastníků. Požadavky jsou stanoveny jako optimální a nejsou neměnné.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailRevitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 02. 2021 14:28Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 02. 2021 22:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 01. 2021 19:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 12. 2020 18:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 11. 2020 16:34Uveřejnění soutěžní dokumentace
Detail23. 11. 2020 16:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 11. 2020 12:2323. 11. 2020 02:13F2020-041426Oznámení o zahájení soutěže o návrh