ÚPB OHSP - Zateplení budovy A síla ÚP Brno

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPB OHSP - Zateplení budovy A síla ÚP Brno

Systémové číslo NEN

N006/20/V00006264

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00006264

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 03. 2020 12:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 04. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem díla je zateplení budovy A areálu sídla ÚP Brno na adrese Příkop 818/11, 602 00 Brno. Dílo bude obsahovat zejména tyto činnosti: - Kompletní zateplení budovy A kontaktním zateplovacím systémem - Instalaci stínící techniky - Osazení nových výplní některých stavebních otvorů - Demontáž stávajícího obložení fasády budovy A - Klempířské práce - Překotvení hromosvodu - Likvidaci vzniklého odpadu. Předmětem díla je dále zpracování harmonogramu prací před zahájením prací a závazek zhotovitele tento harmonogram dodržovat. Realizace díla zahrnuje i zajištění záboru veřejného prostranství jménem a na náklady zhotovitele, dále kompletní úklid staveniště, odvoz a likvidaci demontovaného materiálu, suti a odpadu a písemné předání díla vč. originálu stavebního deníku objednateli. Vše blíže specifikováno v článku II. Smlouvy o dílo a v zadávací dokumentaci, zpracované v 01/2020 Ing. Michalem Novákem, se sídlem Pražská tř. 2108/63, České Budějovice (Příloha č. 1 a 4 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

45321000-3

Název z číselníku NIPEZ

Tepelné izolace - zateplování

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45321000-3

Název z číselníku CPV

Tepelné izolace - zateplování

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTepelné izolace45321000-3Tepelné izolace

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 11. 2020 08:57Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 11. 2020 08:53Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 09. 2020 13:58Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail19. 05. 2020 07:39Uveřejnění účastníků
Detail19. 05. 2020 07:39Uveřejnění výsledku
Detail04. 05. 2020 07:30Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení zadavatele o výběru dodavatele.
Detail08. 04. 2020 07:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 03. 2020 12:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.