Detail

Základní informace


Úřední název

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO

48529303

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

Část obce

Dolní Heršpice

Ulice

Jižní náměstí

Číslo popisné

7

Číslo orientační

7

PSČ

61900

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 819 809,94

Nabídková cena bez DPH

3 983 314,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne