Detail

Základní informace


Úřední název

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČO

26782014

DIČ

CZ26782014

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Praha

Část obce

Podolí

Ulice

Nad spádem

Číslo popisné

641

Číslo orientační

20

PSČ

14700

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

6 439 415,58

Nabídková cena bez DPH

5 321 831,06

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne