Detail

Základní informace


Úřední název

KALAHA a.s.

IČO

25562151

DIČ

CZ25562151

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Řečkovice

Ulice

Maříkova

Číslo popisné

1899

Číslo orientační

1

PSČ

62100

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 945 881,03

Nabídková cena bez DPH

4 087 504,98

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne