Detail

Základní informace


Úřední název

UCHYTIL s.r.o.

IČO

60734078

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

Část obce

Horní Heršpice

Ulice

K terminálu

Číslo popisné

507

Číslo orientační

7

PSČ

61900

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 633 090,00

Nabídková cena bez DPH

3 829 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne